Blogit

0
Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen on edelleen yksi toimivimmista kilpailukeinoista organisaatioiden välisessä kilpailussa. Kilpailukeino ei ole...
0
Verkostojohtaminen on tulevaisuudessa keskeinen keino kilpailukyvyn ja toimintavalmiuksien lisäämiseen organisaatioiden toiminnassa. Enää ei välttämättä...
2
Näkyykö strategia esimiestyössä, arjen vuorovaikutuksessa ja asiakaskohtaamisissa vai onko henkilöstökyselyn lopputulos ”strategia ei ole häirinnyt...
0
Liiketoimintamalli on kokonaisuuden arkkitehtuuri, jossa mallin osa-alueet integroituvat yhdensuuntaistavaksi toiminnaksi. Kuviossa 1 on kuvaus...