Etusivu

Kehittämistyö on parhaimmillaan osa strategian mukaista toiminnan ja henkilöstön uudistamista

 

Kehittämisideologia

Consulting Partners Network on erikoistunut organisaatioiden ja niiden henkilöstön toiminnan kehittämiseen. Palveluihimme kuuluvat organisaatiokohtaisten konsultointi- ja valmennusohjelmien suunnittelu, ohjaus ja toteuttaminen. Toteutamme verkostoituneesti toimien mm. tutkintopohjaisia valmennusohjelmia sekä strategian, toimintakulttuurin, esimiestyön ja johtamisjärjestelmän kehittämistä.

Uskomme aidosti osallistavan kehittämistyön (yhdistelmä konsultointia ja valmennusta) hyödyllisyyteen ja vaikuttavuuteen. Kehittämistyö parhaimmillaan on  osa strategian mukaista toiminnan ja henkilöstön uudistamista

Kehittämistyössä onnistuminen edellyttää mm.:

  • Asiakas- ja strategialähtöisyyttä
  • Organisaation johdon ja hallituksen selkeää tukea
  • Organisaation käytäntöjen ja ihmisten osaamisen uudistamista
  • Organisaation omien ja ulkoisten asiantuntijoiden luottamuksellista yhteistyötä
  • Kehittämistyön pitkäjänteisyyttä

Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu kehittämistyömme prosessimaisuus, joka samalla kuvaa pelkistetysti myös oppimisen etenemistä. 

Palvelut

Konsultointipalvelut

Strategiatyön ohjaus - strategiaprosessin uudistaminen

Strategiatyössä on tärkeintä itse prosessi, johon mahdollisimman moni voi osallistua ja jonka lopputulos on ymmärrettävä ja otettavissa omaksi.

Lue Lisää »

Kehittämisprojektien suunnittelu, ohjaus ja toteuttaminen

Kehittämisprojektien (ja -ohjelmien) toteuttaminen on tulevaisuuden rakentamista yhteistyössä. Muutokset ovat pysyvämpiä, kun ne ovat suunniteltu huolella sekä muutosten edellyttämät valmiudet varmistettu ja valmennettu yhdessä.

Lue Lisää »

Toimintakulttuuria uudistava arvotyöskentely - arvomatka

"Arvomatka" on kehittämiskokonaisuus, jolla ohjataan toimintakulttuurin uudistamista. Yhteiset arvot ja niiden mukainen toiminta ovat arvokasta yhteistä sosiaalista pääomaa, jonka eteen kannattaa koko organisaation ponnistella.

Uudistavan esimiestyön kehittäminen

Uudistavan esimiestyön kehittäminen konsultoivana valmennuksena luo organisaation yhteiset toimintamallit uudistaa esimiestyötä ja vuorovaikutusta. Uudistuvassa toimintakulttuurissa on opittu yhdessä arvioimaan, suuntaamaan, kehittämään ja johtamaan toimintaa. Näin valmennutaan käytäntöihin, jotka toteuttavat yhteisöohjautuvuuden ja mahdollistavat henkilöstön vaiheittaisen itseohjautuvuuden

Tiimien toiminnan kehittäminen

Tiimeissä on valtava henkinen voimavara otettavissa käyttöön. Tiimien toimintakyvyn kehittäminen kehitysvaiheittain ja tätä kehitystä tukevien yhteisten vuorovaikutuskäytäntöjen ja -oppien käyttöotto mahdollistavat tiimin voimavarojen tehokkaamman käytön. Joustavat ja ketterät tiimit toimivat avoimesti, tavoitteellisesti, kehittäen, toteuttaen ja oppien.

Tutkimusavusteiset organisaatioselvitykset

Räätälöidyt kartoitukset ja haastattelut antavat tärkeää lähtötietoa kehittämistyön pohjaksi sekä tavoitteiden, toimenpiteiden että asiantuntijaresurssien valintaan.

Rahoitusvaihtoehtojen selvittäminen ja rahoituksen hakeminen

Organisaation ja johtamisen kehittämiseen on saatavissa rahoitusta useasta eri lähteestä. Rahoituksen hakeminen yhteistyössä on tärkeä osa kokonaispalveluamme.

 

Valmennuspalvelut

Tutkintopohjainen esimiesvalmennus

Tutkintoon johtava valmistava koulutus tarjoaa aikuiselle oppimiseen tavoitteellisuutta, laatua ja systemaattisuutta. Valmistavan koulutuksen jaksot muodostavat kokonaisuuden, jonka pohjalta syntyy niin esimiehelle kuin yrittäjällekin ajattelu- ja toimintamallit omaan toimintaan ja sen kehittämiseen.

Lue Lisää »

Organisaatiokohtaiset valmennukset

Organisaatiokohtaiset täsmävalmennukset ovat tarkoitettu sekä JET –valmennusten jälkeiseksi täydentäväksi koulutukseksi että muutosten toteuttamisen työkaluiksi organisaation johdolle.

Lue Lisää »

Asiantuntijavalmentajana toimiminen

Verkostomme toimii myös monen koulutusorganisaation ja organisaatioiden omien kehittämisyksiköiden asiantuntijakouluttajina liittyen tutkintopohjaiseen esimiesvalmennukseen sekä erilaisten organisaatiokohtaisten esimiesvalmennusten toteuttamiseen.

Kehitä dialogista vuorovaikutusta lähiesimiestyön ...Uutta!

Lähiesimiestyön ammattitutkinto antaa osaamista, varmuutta ja työkaluja päivittäiseen tiimin/työryhmän dialogiseen johtamiseen ja on ainutlaatuinen kokonaisuus kehittää koko tiimin vuorovaikutustaitoja. Valmennusohjelma toteutetaan ...

Lue Lisää »

Blogi

 

0
Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen on edelleen yksi toimivimmista kilpailukeinoista organisaatioiden välisessä kilpailussa. Kilpailukeino ei ole...
0
Liiketoimintamalli on kokonaisuuden arkkitehtuuri, jossa mallin osa-alueet integroituvat yhdensuuntaistavaksi toiminnaksi. Kuviossa 1 on kuvaus...
2
Näkyykö strategia esimiestyössä, arjen vuorovaikutuksessa ja asiakaskohtaamisissa vai onko henkilöstökyselyn lopputulos ”strategia ei ole häirinnyt...

Yhteistyöverkosto

Konsultointi- ja valmennuspalvelut toteutetaan usein verkostoituneesti ja verkoston sisällä tehdään myös paljon yhteistä asiakas- ja kehittämistyötä

Keskeiset yhteistyökumppanit ovat:

Juuriharja Consulting Oy
Novetos Oy
Bomentis Oy
Business College Helsinki
Work Research Centre
Turun ammatti-instituutti

 

Tämän lisäksi on vuosien mittaan syntynyt useita muita henkilötason molemminpuolisia yhteistyösuhteita, jotka aktivoituvat uuden asiakashaasteen innoittamina ja laukaisemina.

Ota meihin yhteyttä!

Liikkeenjohdon konsultti Tapio Varis, TTM, LJK, PD

Consulting Partners Network/Incity Oy
Liikkeenjohdon konsultti Tapio Varis, TTM, LJK, PD

 

 

Yhteystiedot

 Vitikka 2, 02630 Espoo
 tapio.varis[at]consultingpartners.fi
 +358 40 580 5444

 

AA - Hyvä luottokelpoisuus - 2019Luotettava Kumppani

 

2 + 9 =
secure-fanatical