Julkisten palveluiden kehittäminen liiketoimintamallin avulla

Liiketoimintamalli on kokonaisuuden arkkitehtuuri, jossa mallin osa-alueet integroituvat yhdensuuntaistavaksi toiminnaksi. Kuviossa 1 on kuvaus Vantaan kaupungin työllisyyspalveluissa kehittämästämme liiketoimintamallista, jonka tavoitteena on ohjata ja integroida dynaamisesti ajattelua, johtamista, vuorovaikutusta ja verkostoituvaa asiakastyötä. Lähtökohtana on, että työ ja suorituksen johtaminen tarvitsevat yhteisiä rakenteita. Ne ovat edellytys työssä onnistumiselle ja siinä jaksamiselle.

 

Kuvio 1: Julkisen sektorin liiketoimintamalli®

Kuvio 1: Julkisen sektorin liiketoimintamalli®

 

Tulevaisuuden luominen

Tulevaisuutta on ennakoitu mm. laatimalla PESTEL -yhteenveto muutostekijöistä, niiden vaikutuksesta toimintaan ja sen pohjalta on määritelty tarvittavia toimenpiteitä. Laatimalla PESTEL -yhteenveto yhdessä verkoston kanssa saadaan kaikkien käyttöön, jalostettavaksi ja jaettavaksi ”yhteistä verkostoälyä”. Verkoston tulevaisuustyötä puoltaa sekin, että tulevaisuutta luodaan yhteisille asiakkaille yhteistyössä.

Organisaation strategia on vastaus tunnistettuihin toimintaympäristön muutoksiin. Strategialla ja rakenteella johtamista toteutetaan johtamisen vuosikellossa määritellyillä ja siinä ajoitetuilla toimenpiteillä ja käytännöillä. Parhaimmillaan strategia uudistuu vuosikellon tahdissa. Vantaalla on havaittu lisäksi tarpeelliseksi ennakoiva strateginen vuoropuhelu kaikkiin suuntiin – niin päätöksentekijöihin, yhteistyöverkostoon kuin omaan henkilöstöön.

 

Verkostoituneet palvelukonseptit

Palvelukonsepteissa yhdistyvät sekä palveluiden että asiakas- ja verkostotyön kehittäminen. Palvelukonseptien kehittämistä tukee siirtyminen matriisiorganisaatioon. Asiakas on palvelukonseptin keskiössä – annetut palvelulupaukset on pidettävä ja monikanavaisia asiakaskohtaamisia kehitettävä. Asiakasta on opittava aidosti kuuntelemaan ja sen pohjalta palveluita yhdessä muotoilemaan ja toteuttamaan.

Onnistuminen verkostoituneessa toimintatavassa vaatii toimijoiden välistä luottamusta ja myös jatkossa yhteistä tietoalustaa – innovatiivista yhteistyöympäristöä. Tarvitaan valmiutta ja käytäntöjä keskinäisten roolien, tavoitteiden, toimintatapojen ja osaamisen arviointiin ja kehittämiseen. Verkostoitunut toimintatapa tutkitusti uudistaa ammatillisuutta, kaikkien verkostoon kuuluvien ammatillista identiteettiä ja osaamista.

 

Toimintakulttuuria uudistava johtaminen

Julkisten palveluiden johtaminen liiketoimintamallin avulla on uudistavaa johtamista. Sen lähtökohtina ovat nykyisen toiminnan kriittinen tarkastelu, dialoginen vuorovaikutus ja toiminnan suunnitelmallinen ohjaaminen. Uudistava Johtaminen on myös toimintakulttuurin asteittaista uudistamista liiketoimintamallia kehittämällä. Liiketoimintamalli uudistavan johtamisen välineenä on johtamisen innovaatio.

Liiketoimintamallissa kuvataan johtamisen sisältö osa-alueittain. Esimiesten tärkein tehtävä on mahdollistaa toiminnan itseohjautuvuus, innovatiivisuus ja dialogisuus. Tavoitteena on saavuttaa keskinäinen ymmärrys ja sitoutuminen, mikä johtaa kestäviin tuloksiin ja ihmisten voimaantumiseen. Parhaimmillaan toiminta uudistuu ja henkilöstö motivoituu työstä itsestään ja siinä saavutetuista vaikuttavuus- ja tuloksellisuustavoitteista!

Yhteiskehittäminen on osa tulevaisuuden liiketoimintamallia

Liiketoimintamallin kehittämistyöhön ovat Vantaalla osallistuneet asiakkaat, henkilöstö ja osa laajasta yhteistyöverkostosta. Huolimatta jatkuvista ulkoa päin tulevista muutoksista, kehittämistyötä on ollut mahdollista ja hyödyllistä sinnikkäästi toteuttaa. Paneutuminen ja sitoutuminen kehittämistyöhön on ollut parhaimmillaan erinomaista – yhteiskehittämisessä on voimaa. Yhteiskehittäminen on myös osa tulevaisuuden liiketoimintamallia.

 

Tapio VarisTapio Varis,
Liikkeenjohdon konsultti, LJK – hallituksen jäsen
tapio.varis[at]consultingpartners.fi

 

Lisää uusi kommentti

(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
(If you're a human, don't change the following field)
6 + 0 =
secure-fanatical